YENİDEN MERHABA... PIAAC 2016 RAPORU...


Uzuuuuun bir aradan sonra yeniden merhaba... Kelime hatası yok, gerçekten çok uzuuuuun bir zaman olmuş yeniden yazmayalı.

Sabah uyanınca gün içinde yapılacak bir sürü işi sıralayıp da, akşam yatınca gün içinde işten-güçten yapamadığım bir sürü işi sıralama ile geçen bu uzuuuun zaman. Nedeni ve nasılı sorgulama merakımı aktarabileceğim bir blog oluşturmaka başlayan bu süreç, bilginin doygunluğu olmamasının yorgunluğu ile uzuuuun zaman aksadı.

Öğrenciyken bilgiyi elide saklı tutmaya özen gösteren bir nesilden, bilginin paylaşıldıkça büyüdüğü bir nesile evrildiğimizi hatırlayınca yazmadan da duramadım. Aslında bu hatırlatma da bir öğrencimden geldi. Yazamamı sorgulayan sorusu gayet basitti : NEDEN?

Aslında "neden" sorusu çok sinir bozucu bir sorudur. "Neden" sorusunu sorduğunuz anda açıkça var olanla yetinmediğinizi söylemişte olursunuz. Bu nedenle "neden" sorusu pek sevilmez. Neyse ki; benim "neden" sorusuna alerjim olmadığı için, yeni bir şeyler paylaşmam gerektiğini hatırladım.

İnsanlar yapamadıklarına bahane bulmak için bir sürü zaman yaratabiliyorlarken, ben de bahane bulmak yerine yazmanın daha kolay olduğunu düşündüm. Çünkü ben kendimi bildim bileli hep yapmam gereken bir sürü işim, hep okumayı planladığım bir sürü metnim-kitabım, hep yazmayı düşündüğüm bir sürü şeyim vardı. Merak edip uğraşacak, yapacak-bozacak sonra tekrar yapacak bir şeylerimin sayısı da her geçen gün arttı. Bu yüzden de bahane bulma, üşenme yaz dedim... YENİDEN MERHABA

Bu arada OECD'nin 40 ülkede yaptırmış olduğu Uluslararası Yetişkin Becerileri araştırma sonuçları da yayınlandı. 16-65 yaş aralığının yaşam becerilerini ortaya koyan sonuçlar oldukça çarpıcı; kendi dilinde okuduğunu anlayamada yetişkinlerimiz 40 ülke arasında 37. sırada yer alıyor. Basit matematiksel işlemleri yapmada ve rakamları anlamada 40. sırada, problem çözme becerileri açısından da 40. sıradayız. Problem çözmenin eleştirel ve alternatif düşünme becerisinin karşılığı olduğu düşünüldüğünde; neden her sorunu kavgayla çözmeye çalıştığımız da anlaşılmış oluyor. Rapora göre; Kendi dilinde okuduğunu anlayamayan ve basit matematiksel işlemleri yapamayan yetişkinlerimiz çoğunlukta görünüyor. Sırf bu nedenle bile mazerete gerek görülmeden yazmanın ve okumanın zamanıdır.

Her 10.000 (onbin) kişiden 1 (bir) kişinin düzenli kitap okuduğu ülkemizde sanırım bahane üretmeden okuyup yazmak gerek (Bu arada, İngiltere ve Fransa’da toplumun her 100 (yüz) kişisinden 21’i düzenli kitap okuyor)…

O ZAMAN YENİDEN MERHABA...

29 Kasım 2016


.

8 Mart 2010 Pazartesi

İZMİR Mevcut Durum Analizi

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) İzmir’in Bölgesel Gelişim Planlaması (2009-2013) çalışmaları çerçevesinde, oldukça kapsamlı bir çalışma yaparak İzmir’in hali hazırda mevcut durumunu ortaya koyan araştırmanın sonuçlarını Ekim 2009 tarihinde yayınlamıştır. Oldukça kapsamlı olarak hazırlanan rapor 5 ana bölümden (Bölgeye Genel Bakış, Sosyal Yapı, Ekonomik Yapı, Çevre, Ulaşım Alt Yapısı) oluşmaktadır.

Konu ile ilgilenen herkesin başvuracağı güncel, önemli ve ciddi bir kaynak olarak gördüğüm bu çalışma için emeği geçenlere bir araştırıcı ve okuyucu olarak içten teşekkürlerimi sunmak isterim.

Oldukça yoğun emek ve çalışma gerektiren bu raporu okuduktan sonra İzmir Kalkınma Ajansının Resmi internet sitesinde yayınlandığını gördüğümde bu güncel bilgilerden yararlanmak isteyenler olabileceğini düşünerek buradan bilgilendirmek istedim.

Mevcut Durum raporunun içeriği aşağıda verilmiştir.

İÇİNDEKİLER
Tablo Listesi
Sekil Listesi
KISALTMALAR
TANIM ve KAVRAMLAR

1. BÖLGEYE GENEL BAKIS
1.a. İzmir’in Ülke ve Bölge İçerisindeki Konumu
1.b. İzmir İçine Genel Bakıs: İlçelerin Sosyoekonomik Gelismislik Düzeyleri
1.c. İzmir İlinin Küresel Konumu
1.d. Rekabet Edebilirlik Açısından Türkiye ve İzmir

2. SOSYAL YAPI
2.a. Nüfus Yapısı
2.a.1. Yoğunlasan Nüfus
2.a.2. Artan Nüfus
2.a.3. Kentlesen Nüfus
2.a.4. Değisen Aile Yapısı
2.a.5. Yaslanan Nüfus
2.a.6. Genç Nüfus
2.a.7. Göç Eden Nüfus
2.b. Eğitim
2.b.1. Örgün Eğitim
2.b.1.a. Okulöncesi Eğitim
2.b.1.b. İlköğretim
2.b.1.c. Ortaöğretim
2.b.1.d. Mesleki Eğitim
2.b.1.e. Yükseköğretim
2.b.2. Yaygın Eğitim
2.c. Kültür
2.c.1. Müzeler
2.c.2. Kültür ve Sanat Merkezleri
2.c.3. Sinema ve Tiyatrolar
2.c.4. Kütüphaneler
2.c.5. Kültürel Etkinlikler
2.c.6. Medya
2.d. Sağlık
2.d.1. Temel Sağlık Göstergeleri
2.d.2. Sağlık Hizmetlerine Erisim
2.e. Kurumsal Yapı
2.e.1. Sivil Toplum
2.e.2. Diğer Kurumlar
2.f. İstihdam
2.g. Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
2.h. Dezavantajlı Gruplar
2.h.1. Eğitimde Dezavantajlılık
2.h.2. İstihdamda Dezavantajlılık
2.i. Değerlendirme

3. EKONOMİK YAPI
3.a. Genel Ekonomik Yapı
3.a.1. İzmir GSYİH Düzeyi
3.a.2. İstihdam
3.a.3. İzmir’e Yönelik Yatırımlar
3.a.4. İzmir’in Teknoloji ve Yenilik Kapasitesi
3.b. Tarım Sektörü
3.b.1. Bitkisel Üretim
3.b.2. Hayvansal Üretim
3.b.3. Su Ürünleri
3.b.4. Ormancılık
3.b.5. Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları
3.c. Sanayi Sektörü
3.c.1. İmalat Sanayi
3.c.1.a. İzmir Genelinde İmalat Sanayi
3.c.1.b. İlçeler Düzeyinde İmalat Sanayi
3.c.1.c. Organize Sanayi Bölgeleri
3.c.2. Enerji Sektörü ve Yenilenebilir Enerji
3.c.3. Madencilik Sektörü
3.d. Hizmetler Sektörü
3.d.1. Lojistik
3.d.1.a. Limanlar
3.d.1.a.1 İzmir Limanı
3.d.1.a.2 Aliağa-Nemrut İskeleleri
3.d.1.a.3 Çesme Limanı
3.d.1.a.4 Dikili Limanı
3.d.1.a.5 Kuzey Ege (Çandarlı) Limanı
3.d.1.a.6 Dünyadaki Benzer Liman Sehirleriyle Karsılastırma
3.d.1.b. Depolama Faaliyetleri
3.d.1.b.1 Antrepolar
3.d.1.b.2 Genel Amaçlı Depolar ve Soğuk Hava Depoları
3.d.2. Ticaret
3.d.2.a. Dıs Ticaret
3.d.3. Turizm Sektörü
3.d.3.a. Konaklama Altyapısı
3.d.3.b. Turizm Çesitliliği
3.e. Değerlendirme

4. ÇEVRE
4.a. Su ve Atıksu Yönetimi
4.b. Katı Atık Yönetimi
4.c. Hava Kalitesi
4.d. Endüstriyel Kirlilik ve Kontrolü
4.e. Deniz ve Kıyı Alanları
4.f. Havza Alanları
4.g. Biyolojik Çesitlilik ve Hassas Ekosistemler
4.h. Değerlendirme

5. ULASIM ALTYAPISI
5.a. İzmir’in Ulusal ve Uluslararası Bağlantıları
5.a.1. Karayolu
5.a.2. Demiryolu
5.a.3. Havayolu
5.a.4. Denizyolu
5.b. Kent İçi Ulasım
5.b.1. Karayolu
5.b.2. Raylı Sistemler
5.b.3. Denizyolu
5.b.4. Yaya ve Bisiklet Ulasımı
5.c. Değerlendirme
KAYNAKÇA

Raporun tamamına İZKA’nın resmi internet sitesinin Doküman Merkezinden ulaşabilirsiniz. İsterseniz bu merkeze aşağıdaki linki takip ederek de ulaşabilirsiniz. Doküman Merkezinde yayınlanan diğer raporlara da ulaşabilirsiniz. Veya ikinci verilen linki takip ederek doğrudan rapora ulaşabilisiniz.

http://www.izka.org.tr/galeri/dokuman-merkezi/2009-2013-izmir-bolgesel-gelisme-plani-ve-strateji-belgeleri/

http://www.izka.org.tr/files/Mevcut_Durum_Analizi.pdf
Rapora ayrıca Devlet Planlama Teşkilatının internet sitesinden veya bu siteye ait aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.dpt.gov.tr/bgyu/kalkinmaajans/IzmirMevcutDurumAnalizi2009.pdf

Düşünce ve yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Konuların detaylandırılması, yeni konuların ilave edilmesi, gereksizlerin çıkarılması, dil ve anlatım gibi noktalarda geri bildirimleriniz yeni sitenin daha iyi hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle katkı ve önerileriniz memnuniyetle kabul edilecektir.

Lütfen tüm çalışmalarınızda alıntı yaptığınız kaynakları belirtmeyi unutmayınız.

0 YORUMUNUZ İÇİN TIKLAYIN:

Yorum Gönder

YORUMLARINIZ İÇİN BİRKAÇ RİCA..
* Lütfen yorumlarınız fikir alış verişi ve paylaşım temelli olsun
* Yazılan yazılar ve yorumlar kendi fikirlerinize uygun olmayan düşünceleri ifade ediyor olabilir, olması çok doğaldır (yorumlar zaten bunun için vardır), ancak bu durumun kimseye kişilik haklarına saldırı, nefret uyandırma veya etiketleme yapma hakkını vermediğini lütfen unutmayınız.
* Düşüncelerinizi ifade ederken, lütfen düzgün bir Türkçe ile ve nezaket çerçevesinde kalınız.
Yorumlarınızda lütfen kendinizi tanıtmaktan çekinmeyiniz, ancak adres, telefon gibi özel bilgilerinizi de yazmayınız.
* Son olarak, blog sahibi yorumları yayınlamama hakkını saklı tutuğunu lütfen anımsayınız.

ZORUNLU AÇIKLAMA
Bu bir kişisel blogtur. Açıklanan, ileri sürülen fikirler, düşünceler üyesi olduğum herhangi bir kurumun, kuruluşun, onların yöneticileri ve personelinin politika ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece burada aktarılan tüm materyallerin tamamı veya bir kısmı kaynak belirtilmek koşulu ile kullanılabilir, yeniden basılabilir.

MANDATORY DISCLOSURE
This is a personal blog. The opinions and the views expressed herein do not necessarily reflect those of any institutions, society and organizations, its administration, staff or members. Unless otherwise noted, all materials may be quoted or re-published in full, with attribution to the author.