YENİDEN MERHABA... PIAAC 2016 RAPORU...


Uzuuuuun bir aradan sonra yeniden merhaba... Kelime hatası yok, gerçekten çok uzuuuuun bir zaman olmuş yeniden yazmayalı.

Sabah uyanınca gün içinde yapılacak bir sürü işi sıralayıp da, akşam yatınca gün içinde işten-güçten yapamadığım bir sürü işi sıralama ile geçen bu uzuuuun zaman. Nedeni ve nasılı sorgulama merakımı aktarabileceğim bir blog oluşturmaka başlayan bu süreç, bilginin doygunluğu olmamasının yorgunluğu ile uzuuuun zaman aksadı.

Öğrenciyken bilgiyi elide saklı tutmaya özen gösteren bir nesilden, bilginin paylaşıldıkça büyüdüğü bir nesile evrildiğimizi hatırlayınca yazmadan da duramadım. Aslında bu hatırlatma da bir öğrencimden geldi. Yazamamı sorgulayan sorusu gayet basitti : NEDEN?

Aslında "neden" sorusu çok sinir bozucu bir sorudur. "Neden" sorusunu sorduğunuz anda açıkça var olanla yetinmediğinizi söylemişte olursunuz. Bu nedenle "neden" sorusu pek sevilmez. Neyse ki; benim "neden" sorusuna alerjim olmadığı için, yeni bir şeyler paylaşmam gerektiğini hatırladım.

İnsanlar yapamadıklarına bahane bulmak için bir sürü zaman yaratabiliyorlarken, ben de bahane bulmak yerine yazmanın daha kolay olduğunu düşündüm. Çünkü ben kendimi bildim bileli hep yapmam gereken bir sürü işim, hep okumayı planladığım bir sürü metnim-kitabım, hep yazmayı düşündüğüm bir sürü şeyim vardı. Merak edip uğraşacak, yapacak-bozacak sonra tekrar yapacak bir şeylerimin sayısı da her geçen gün arttı. Bu yüzden de bahane bulma, üşenme yaz dedim... YENİDEN MERHABA

Bu arada OECD'nin 40 ülkede yaptırmış olduğu Uluslararası Yetişkin Becerileri araştırma sonuçları da yayınlandı. 16-65 yaş aralığının yaşam becerilerini ortaya koyan sonuçlar oldukça çarpıcı; kendi dilinde okuduğunu anlayamada yetişkinlerimiz 40 ülke arasında 37. sırada yer alıyor. Basit matematiksel işlemleri yapmada ve rakamları anlamada 40. sırada, problem çözme becerileri açısından da 40. sıradayız. Problem çözmenin eleştirel ve alternatif düşünme becerisinin karşılığı olduğu düşünüldüğünde; neden her sorunu kavgayla çözmeye çalıştığımız da anlaşılmış oluyor. Rapora göre; Kendi dilinde okuduğunu anlayamayan ve basit matematiksel işlemleri yapamayan yetişkinlerimiz çoğunlukta görünüyor. Sırf bu nedenle bile mazerete gerek görülmeden yazmanın ve okumanın zamanıdır.

Her 10.000 (onbin) kişiden 1 (bir) kişinin düzenli kitap okuduğu ülkemizde sanırım bahane üretmeden okuyup yazmak gerek (Bu arada, İngiltere ve Fransa’da toplumun her 100 (yüz) kişisinden 21’i düzenli kitap okuyor)…

O ZAMAN YENİDEN MERHABA...

29 Kasım 2016


.

18 Ocak 2010 Pazartesi

YAYINLARIM

Prof.Dr. Burçin ÇOKUYSAL Yayın Listesi

Çokuysal, B. 1990. Sultani Çekirdeksiz Üzümde Gibberellik Asit Ve Yaprak Gübrelemesinin Yaprak Besin Elementleri Ve Ürün Kalitesi Üzerine Etkileri. (Yüksek Lisans Tezi) 10.09.1990, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Hakerlerler, H.; Kovancı, İ.; Çolakoğlu, H.; İrget, E.; Yağmur, B.; Elmacı, Ö.; Çokuysal, B.; Çakıcı, H. 1990. Sanayi Domatesine Verilecek En Uygun N, P2O5 ve K2O’nun Belirlenmesi. Sanayi Domatesi Üretimini Geliştirme Projesi (SANDOM) Çalışma Raporu, İzmir.

Eryüce, N.; Anaç, D.; Çokuysal, B. 1990. Sanayi Domatesinde Farklı Azot, Fosfor, Potasyum Uygulamalarının C Vitamini Miktarına Etkileri. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Temmuz 1990. Erzurum.

Çokuysal, B., Eryüce, N. 1990. Tasarımdan Arşivlenmesine Seracılıkta Bilgisayar Kullanımı. Türkiye V. Seracılık Sempozyumu, 17-19 Ekim 1990. İzmir.

Çokuysal, B.; Eryüce, N. 1993. Sultani Çekirdeksiz Üzümde Gibberellik Asit Ve Yaprak Gübrelemesinin Yaprak Besin Elementleri Ve Ürün Kalitesi Üzerine Etkileri. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt:2, No:4. İzmir.

Eryüce, N. Çokuysal, B., Kovancı, İ. 1991. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında GA3 ve KNO3 Uygulamalarının Bazı Yaprak ve Meyve Özelliklerine Etkileri. Türkiye Toprak İlmi Derneği 12. Bilimsel Toplantısı 23-28 Eylül 1991. Şanlıurfa.

Konuk, F.; Çokuysal, B. 1992. Gediz Ovası Bağ Topraklarına Uygulanan Tarım Kirecinin Çekirdeksiz Üzüm Verim, Kalite ve Toprak Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması. TARİŞ AR-GE Proje No: 029. İzmir.

Eryüce, N.; Çokuysal, B.; Çeltek, M. 1992. Farklı Boyutlardaki Perlitin Kimi Toprak Özelliklerine Etkileri. Türkiye I. Tarımda Perlit Sempozyumu, 29-30 Haziran 1992. İzmir.

Eryüce, N.; Çokuysal, B. 1992. Use Of Microcomputer Systems in The Nutrition Of Plants Grown in Aegean Region. VIII International Colloqium For The Optimization Of Plant Nutrition. 1-8 Sept. 1992. Lisbon, Portugal.

Konuk, F.; Çokuysal, B. 1992. Gediz Ovası Bağ Topraklarına Uygulanan Tarım Kirecinin Çekirdeksiz Üzüm Verim, Kalite ve Toprak Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-16 Ekim 1992. İzmir.

Eryüce, N.; Çokuysal, B. 1992. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında Gibberellik Asit ve Yaprak Gübrelerinin Bazı Makro Element Alınımına Etkileri. 1992. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-16 Ekim 1992. İzmir.

Eryüce, N., Çokuysal, B. 1993. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında Gibberellik Asit Ve Yaprak Gübresi Uygulamasının Kimi Mikro Besin Elementlerinin Alınımına Ve Kaliteye Etkisi. E.Ü. Araştırma Fonu. Proje No: 91-ZRF-012. İzmir.

Çokuysal, B.; Okur, B. 1993. Toprak, Bitki, Su Analizlerinde Kullanılabilecek En Uygun Program Yapısı. Uluslararası Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, 9-10 Haziran 1993. Konya.

Eryüce, N.; Aydın, Ş.; Çokuysal, B. 1994. Farklı Azot , Fosfor Ve Potasyum Dozlarının Sanayi Domatesinde İndirgen Şeker İçeriğine Etkisi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt:31, Sayı:2-3. İzmir.

Eryüce, N.; Çokuysal, B.; Aydın, Ş. 1994. Farklı Yetişme Ortamları Ve Farklı Gübre Dozlarının Hıyarda Nitrat Miktarlarına Etkileri. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994. Edirne.

Çokuysal, B.; Okur, B. 1994. Tarımsal Çalışmalarda Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Bilgisayar Paket Programlarının Karşılaştırılması. Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, 5-7 Ekim 1994. İzmir.

Çokuysal, B.; Eryüce, N. 1994. Bitki Besin Maddelerinin Noksanlıklarının Teşhisinde Bilgisayar Kullanım Olanakları. Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, 5-7 Ekim 1994. İzmir.

Çokuysal, B.; Eryüce, B. 1994. Bitkisel Üretimde Bilgisayar Otomasyonu Ve Son Gelişmeler. Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, 5-7 Ekim 1994. İzmir.

Çokuysal. B. 1995. Karanfil Üretiminde Beslenme Durumunun Belirlenmesi Ve Yetiştirme Ortamlarının Gelişmeye Ve Besin Maddeleri Alınımına Etkileri. (Doktora Tezi) 09.01.1995, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Yıldırım, T.; Çokuysal,B.; Güney, A; Boztok, Ş. 1995. Ülkemizde Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Kullanılan Yetiştirme Ortamları. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:32, Sayı: 1, İzmir.

Boztok, Ş.; Çokuysal, B.; Yıldırım, T. 1995. Farklı Ortamların Karanfil Üretiminde Verim Ve Kalite Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:32, Sayı: 3, İzmir.

Eryüce, N.; Çokuysal, B. 1995. Sultani Çekirdeksiz Üzümde Gibberellik Asit Ve Kimi Yaprak Gübrelerinin Bitki Azot, Fosfor Ve Potasyum Kapsamlarına Etkileri. İlhan Akalan Toprak Ve Çevre Sempozyumu, Ankara.

Yıldırım, T.; Hatipoğlu, A.; Boztok, Ş.; Yıldırım, İ.; Çokuysal, B. 1995. Anti-Stress Ticari Preparatının Karanfilde Çiçek Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Sempozyumu, 3-6 Ekim 1995. Adana.

Eryüce, N.; Çolakoğlu, H.; Aydın, Ş.; Çokuysal, B. 1995. The Effects Of K And Mg Fertilization On Some Quality Characteristics And Mineral Nutrition Of Fig. Acta Horticulturae, Number 379, 199-204 pp.

Çokuysal, B.; Eryüce, N. 1995. Karanfil Üretiminde Beslenme Durumunun Belirlenmesi Ve Yetiştirme Ortamlarının Gelişmeye Ve Besin Maddesi Alınımına Etkisi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. İzmir.

Boztok, Ş.; Çokuysal, B. 1996. Farklı Saksı Harçlarının Nephrolepis exaltata “Gloriosa”’da Vegetatif Gelişme Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:33, Sayı: 1, İzmir.

Anaç, D., Demirci, M., Demirkan, H., Çokuysal, B. 1996. Mineral Contents of Broomrape (Orobanche cernua Loefl.) and Infested Sunflower Varieties. J. Turk. Phytopath., Vol. 25 (3), 127-131.

Boztok, Ş.; Güney, A.; Çokuysal, B. 1996. Ekonomik Öneme Sahip Bazı Odunsu Bitki Çeliklerinin Farklı Ortamlarda Köklenme Oranlarının Saptanması Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:33, Sayı: 1, İzmir.

Boztok, Ş.; Güney, A.; Çokuysal, B. 1996. Dianthus chinensis L. (Çin Karanfili)’in Farklı Yetiştirme Ortamlarında Vegetatif ve Generatif Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:33, Sayı: 1, İzmir.

Boztok, Ş.; Çokuysal, B.; Hatipoğlu, A.; Çolakoğlu, H.; Gülgün, B. 1996. Farklı N/K Oranlarının Sprey Karanfilde Yaprak Besin Element İçerikleri, Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Bahçe (Yalova Bahçe Kültürleri Arş. Entstitüsü Dergisi) Cilt 25, Sayı:1-2, Yalova.

Eryüce, N.; Çolakoğlu; Çokuysal, B.; Aydın, Ş. 1996. The Effects Of Different Nitrogen Levels And Foliar Fertilization On The Leaf And Fruit Nutrient Contents Of Fig. IX. International Colloquium For The Optimization Of Plant Nutrition. 8-15 Sept. 1996. Prague, Czech Republic.

Altınbaş, Ü. Kurucu, Y., Delibacak, S., Çokuysal, B., Bolca, M., Türk, T. 1997. Aşağı Söke Ovası Tuzlu Ve Alkali Topraklarının Oluşum Dinamiği Ve Bunların Uydu Görüntüleri İle Belirlenmesi. T.C. Söke Belediyesi, E.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bl. Araştırma Projesi Sonuç Raporu, İzmir.

Eryüce, N.; Çokuysal, B. 1997. The Effects of Gibberellic Acid And Foliar Fe And Mn Fertilization on The Uptake Of Nutrients in The Thompson Seedless Grape Vineyards. Verband Deutsch-Türkischer Agrar-und Naturwissenschaftler e.V. 5. Symposium vom 29 Sep.- 4 Okt. 1997 an der Akdeniz Üniverstat in Antalya Turkei.

Eryüce, N.; Yağmur, B.; Çokuysal, B.; Orhan, G. 1999. Soil Leaf And Fruit Properties Of Fig Under Irrigated And Unirrigated Conditions. Dahlia Greidinger International Symposium, Technion-Israel Institute Of Tehcnology, 1-4 March 1999, Haifa-Israel.

Tezcan, S.; Çetinkaya, N.; Demirkan, H.; Mısırlı, A.; Ünal, A.; Aksoy, U.; Okur, B.; Eryüce, N.; Anaç, D.; Çokuysal, B.;, Çakıcı, H.; Ul, M.A.; Harputlu, C.; Olgun, A.. 1999. İzmir ve Manisa’da Ekolojik Kiraz Üretim Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 21-23 Haziran 1999, İzmir.

Altınbaş, Ü., N. Türk, Ö. Seçmen, Y. Kurucu, M. Bolca, S. Delibacak, B.Çokuysal, T. Türk., 1999. Büyük Menderes Havzasının Landsat-5 TM Kullanılarak Haritalanması. 2000’e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu. 9-10 Eylül 1999. Söke-İzmir.

Altınbaş, Ü.; Türk, N.; Seçmen, Ö.; Kurucu, Y.; Bolca, M.; Delibacak, S.; Çokuysal, B.; Türk, T. 1999. Ege Bölgesi Örneğinde Büyük Menderes Havzası Batı Bölümü Arazilerinin Uzaktan Algılama Tekniği ile Arazi Kullanım Haritalarının Yapılabilirliği Üzerine Araştırmalar. DPT Proje No: 96 K 120670, E.Ü. Arş. Fon Say. Proje No: 96DPT-01. İzmir.

Çokuysal, B. 2000. Tuz Stresi Koşullarında Tütün Hücrelerinde Zamana Bağlı Total RNA Miktarının Değişimi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:37, Sayı: 1, İzmir.

Okur, B.; Eryüce, N.; Çokuysal, B.; Çakıcı, H.; Anaç, D.; Tezcan, S.; Ul, M. A.; Ünal, A. 2000. Effect Of Farmyard and Green Manuring On Organic Cheery Growing:I Manisa Region (Turkey). X th. International Coll. For The Optimization of Plant Nutrition, 08.-13 April, 2000. Cairo, Egypt.

Kurucu, Y.; Altınbaş, Ü.; Bolca, M.; Çokuysal, B.; Delibacak, S. 2000. Reflection Values of Saline Soils of Great Meander Basin in Lanstat TM Images and Their Statistical Relationships. International Sym. On Desertification., 13-17 June 2000. Konya-Turkey.

Eryüce, N.; Okur, B.; Çakıcı, H.; Çokuysal, B.; Anaç, D.; Tezcan, S.; Ul, M. A. 2000. Effect of Farmyard And Green Manuring On Organic Cheery Growing: II Kemalpaşa Region (Turkey). International Sym. On Desertification., 13-17 June 2000. Konya-Turkey.

Yaşarakıncı, N., Altın, N., Demir, G., Üstün, N., Özdemir, S., Koçer, H., Mısırlıoğlu, B., Ulutaş, E., Tüzel, Y., Çokuysal. B., Kılıç, T. 2000. Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müd., Zirai Mücadele Arş. Ens. Müd. Yayın No:2000/4, İzmir.

Çokuysal, B., 2001. Tarımda Genetik Çalışmaların Kullanımı ve Son Gelişmeler. Anadolu Ajansı, 26.06.2001, İzmir.

Eryüce, N., Yağmur, B., Çakıcı, H., Çokuysal, B., 2001. Asessment of Leaf Sampling Date For Apricot, cv. Hacıhaliloğlu. Proc. Int. Fert. Soc. & Dahlia Greidinger Symp. 4-7 March 2001. Lisbon, Portugal.

Çokuysal, B., 2001. Tarımda Gen Mucizesi. İzmir Ticaret Borsası Dergisi, Sayı:35, İzmir.

Çokuysal, B. 2001. Transgenik Bitkiler Vazgeçilmez Olacak. Türkiye Gazetesi, 27.06.2001.

Tezcan, S.; Demirkan, H.; Çetinkaya, N.; Mısırlı, A.; Ünal, A.; Aksoy, U.; Okur, B.; Eryüce, N.; Anaç, D.; Çokuysal, B.; Çakıcı, H.; Ul, M.A.; Olgun, A.; Adanacıoğlu, H. 2001. Organik Kiraz Üretim Olanaklarının Araştırılması. Devlet Planlama Teşkilatı, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Raporu. Proje No: 98 DPT 08/ 98 K 121280. İzmir.

Çokuysal, B. 2001. Bitkilerde Stres. Ege TV Ana Haber Bülteni, 01.10.2001.

Çokuysal, B. 2003. Bitkilerde Gen Transferleri. Ege Finans Programı (Programı Hazırlayan ve Sunan: İsmail Uğural), Ege TV, 07.02.2003.

Çokuysal, B. 2003. Gübreleme Dersi Notları ve Asetatları. E.Ü. Bayındır Meslek Yüksek Okulu, Seracılık Programı II Sınıf, Peyzaj Programı II. Sınıf. İzmir.

Çokuysal, B., Erbaş, E. 2004. Bitkilerde Besin Maddesi Noksanlıkları ve Toprak Tahlillerinin Değerlendirilmesi. E. Ü. Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çiftçi Broşürü:55, İzmir.

Yaşarakıncı, N., Üstün, N., Ulutaş, E., Altın, N., Kılıç, T., Bayraktar, Ö. V., Kaya, A., Özdemir, S., Kısmalı, Ş., Erkan, S., Saner, G., Çokuysal, B., Karaturhan, B., Gümüş, M., Tuncay, Ö., Turanlı, F., Kaya, F. 2004. Muğla’da Örtü Altı Domates Yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi Üzerinde Araştırmalar. Proje No:TUBİTAK/TOGTAG 3011. İzmir.

Kurucu, Y., Balık, F., Çokuysal, B., Esetlili, T. 2004. Ege Bölgesi Koşullarında Doğal Ve Kültür Bitki Örtülerinin Haritalanması Amacıyla Mikrodalga (Radar) Uydu Görüntülerinin Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Kesin Raporu, Proje No:2002-BİL-026. İzmir.

Çolakoğlu, H., Çokuysal, B., Çakıcı, H. 2005. Türkiye’de Gübre Üretimi ve Tüketimi. Tarımda Potasyumun Yeri ve Önemi. Çalıştay, 3-4 Ekim 2005, Eskişehir.

Çokuysal, B. 2005. Bitki Besleme Ders Notları. E.Ü. Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisliği Programı II. Sınıf, İzmir.

Çokuysal, B. 2006. Toprak ve Bitki Analizlerine Dayalı Gübreleme Programlarının Hazırlanması. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ziraat Bilimleri, Yüksek Lisans Ders Notları, İzmir.

Çokuysal, B., Anaç, D. 2006. Dengeli Bir Gübreleme İçin Doğru Yaklaşımlar. İyi Tarım Uygulamaları Genel İlkeleri ve Teknikleri Kitabı. İzmir (Baskıda).

Boztok, Ş., Çokuysal, B. 2006. Ecologic Evaluationof Pistacia lentiscus (mastic) in Çeşme Peninsula. X. European Ecological Congress, 08-13 November 2006, Aydın.

Boztok Ş., Çokuysal, B. 2006. An Improvement in Total RNA Isolation Protocol for Ecologic Studies: Case Study Tobacco Cells. PJ of Biological Sciences, Vol. 9 (8), 1601-1604.

Çokuysal, B., Çakıcı, H., Erbaş, E. 2006. The Effect of Salinity and Fertilizer Applications on Leaf Nutrient Status and Some Quality Characteristics of Ficus benjamina. IJ of Botany, Vol. 2 (2) 107-112.

Çokuysal, B., Çakıcı, H., Erbaş, E. 2006. Effects of Salt Stres on Total RNA and Poly(A)+RNA Contents in Tobacco Suspension Cultured Cells at the Different Time Course. PJ of Biological Sciences, Vol. 9 (1), 22-25.

Boztok Ş., Çokuysal, B. Effect of Different K/Ca Ratios on Yield and Quality of Greenhouse Roses. 2006. AJ of Chemistry. Vol. 18, No 3, 2216-2220.

Boztok Ş., Çokuysal, B. An Evaluational Research on Chemical Composition of Gum Mastic Quality of Natural Pistacia Species Plants of Turkey. 2006. AJ of Chemistry. Vol. 19, No 1, 593-599.

Bolca, M.; Sac, M. M.; Çokuysal, B.; Karalı, T.; Ekdal, E. 2007. Radioactivity in Soils and Various Foodstuffs from the Gediz River Basin of Turkey. Radiation Measurements. Vol. 42, 263-270.

Pekcan, T., Turan, D.S., Alper, N., Özaltaş, M., Çokuysal, B., Çolakoğlu, H. 2008. Zeytinde Organomineral Gübre Mineral :Gübre ile Mineral Gübre ve Çiftlik Gübresi Kombinasyonunun Verim ve Kalite Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması. T.C. Tarım ve Köyişleri Bak. Tarımsal Araştırmalar Gen. Müd. Zeytincilik Araştırma Ens. Müd., İzmir.

Çokuysal, B. 2009. Genetiği Değiştirilmiş Bitkiler. 11.01.2009. E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi. Halk Günleri etkinliği, İzmir.

Çokuysal, B. 2009. Genetiği Değiştirilmiş Bitkiler. Alsancak Rotary Kulübü, 26.03.2009. İzmir.

Çokuysal, B. 2009. Tarımın Penceresinden Biyomühendislik. VI. Biyomühendislik Günleri 04-05 Mayıs 2009. İzmir

Kavas, G., Kavas, N., Çokuysal, B. 2009. Antioxidant Effect of Conjugated Linoleic Acid in Dairy Product. II AntiAging and Aesthetic Medicine Congress. 22-25 October 2009, İzmir.Journal of Medical Sciences, Vol.29, No.5, p.131.

Şahin, B., Çobanoğlu, F., Ertan, B., Konak, R., Tutmuş, E., Belge, A., Çokuysal, B. 2009. Zeytin Karasu Tortusunun Organik Kuru İncir Yetiştiriciliğinde Ağaç Gelişimi, Verim ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi. 1. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-19 Kasım 2009, Şanlıurfa.

Pekcan, T., Turan, H.S., Çolakoğlu, H., Çokuysal, B., Alper, N., Özalt, M. 2009. Zeytinde (olea europaea) Topraktan Kükürt Uygulamasının Farklı Dönemlerde Toprak Verimliliğine Etkisi. 1. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-19 Kasım 2009, Şanlıurfa.

Çokuysal, B. 2009. Genetiği Değiştirilmiş Bitkiler. İzmir Atatürk Lisesi, 23.12.2009. İzmir.


Olgun, F.A., Çokuysal, B., İlbi H., Işın, F. 2010. New Trends on Science and Technology in Agriculture: A Brief Outlook to Research Policies in Turkey. XXI. Scientific Professional Conference of Agriculture and Food Industry. 29.Sep-2 Oct. 2010. Neum, Bosnia and Hercegovina.

0 YORUMUNUZ İÇİN TIKLAYIN:

Yorum Gönder

YORUMLARINIZ İÇİN BİRKAÇ RİCA..
* Lütfen yorumlarınız fikir alış verişi ve paylaşım temelli olsun
* Yazılan yazılar ve yorumlar kendi fikirlerinize uygun olmayan düşünceleri ifade ediyor olabilir, olması çok doğaldır (yorumlar zaten bunun için vardır), ancak bu durumun kimseye kişilik haklarına saldırı, nefret uyandırma veya etiketleme yapma hakkını vermediğini lütfen unutmayınız.
* Düşüncelerinizi ifade ederken, lütfen düzgün bir Türkçe ile ve nezaket çerçevesinde kalınız.
Yorumlarınızda lütfen kendinizi tanıtmaktan çekinmeyiniz, ancak adres, telefon gibi özel bilgilerinizi de yazmayınız.
* Son olarak, blog sahibi yorumları yayınlamama hakkını saklı tutuğunu lütfen anımsayınız.

ZORUNLU AÇIKLAMA
Bu bir kişisel blogtur. Açıklanan, ileri sürülen fikirler, düşünceler üyesi olduğum herhangi bir kurumun, kuruluşun, onların yöneticileri ve personelinin politika ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece burada aktarılan tüm materyallerin tamamı veya bir kısmı kaynak belirtilmek koşulu ile kullanılabilir, yeniden basılabilir.

MANDATORY DISCLOSURE
This is a personal blog. The opinions and the views expressed herein do not necessarily reflect those of any institutions, society and organizations, its administration, staff or members. Unless otherwise noted, all materials may be quoted or re-published in full, with attribution to the author.