BİLİM, FELSEFE VE AÇIK BİLİM DERGİSİ...


Hiç düşündünüz mü insanlar neden bilim dergileri okumak ister?

Bilimi yaşamada, bilimin hayatımız içinde anlamlı bir yer tutmasında felsefenin nasıl bir yeri vardır?

Bilim ve felsefe; iki ağır ve üzerinde halen yoğun tartışmaların sürdüğü alan. Gözlenen o ki; ne bilim felsefesiz ne de felsefe bilimi dışlayarak var olabiliyor. Genellikle, okuyucular bilimsel ya da felsefi bir yazıya başladıktan sonra, çoğu kez her ikisinde de kullanılan dilin ağırlığından; ifadelerin karmaşıklığından, konuların derinliğinden, bazen de uzunluğundan sıkılarak okumaktan vazgeçer.

Böylelikle bilim ve felsefenin günlük hayatımızı kolaylaştırabilecek, değiştirebilecek, kararlarımızı etkileyebilecek hazinelerini görmezden gelme tehlikesi ile karşılaşmış oluruz.

Bilim ve felsefeyi gündelik yaşantımız ile anlamlı bir ilişki içinde hayatımızda var edemez isek; her iki konuya da ön yargılı bir biçimde uzak kalmış oluruz. Bu noktada bilim biraz daha şansı görünmekte, çünkü popüler bilim dergileri; bilimi değişik yönleri ile ele alırken aslında bilimi günlük hayatımızda var etme yönünde önemli bir işleve sahiptir.

Belki de öncelikle başlanması gereken nokta; felsefi bir duyarlılığa sahip olmaya çalışmaktır. Bu da bilim dergileri okuyarak, bu dergilerdeki farklı konulara ait yazılarda nasıl araştırıldığını görerek, farklı düşüncelerin nasıl sınandıklarını gözleyerek sağlanabilir. Düşünme, nedenini sorgulama, merak, araştırma, eleştirel yaklaşım, gerçeği bulma düşüncesi işte bilim dergilerinin sağlayabileceği birkaç kazanım.

Okuyucular, okuduklarının kendilerinde, konunun tarihi, neden dolayı yapıldığı, sosyal ve kültürel yansımaları, toplumsal etkileri gibi sorular düşünüyorsa gündelik hayatta bilim ve felsefe ile iletişime geçilmiş demektir.

Felsefi bir duyarlılıkta hazırlanmış, keyifli bilim yazıları okumak isterseniz, benim de yeni yeni keşfettiğim, internet üzerinden yayın yapan Açık Bilim dergisini önerebilirim.

Yoğun bir emek, bolca çalışma, oldukça zaman harcanarak hazırlanmış olduğu açık olan, Açık Bilim Dergisine yanda verilen dergi logosunun üzerinden ulaşabilirsiniz.

Her geçen gün bilim sayesinde yeni bir şeyler öğrendiğimiz dünyamızı anlamaya, açıklamaya çalışan evrensel bilgiler verdiği gibi, aynı zamanda bilimin gündelik hayatımıza yansıması olan teknolojinin sosyal ve toplumsal boyutlarını da inceleyen Açık Bilim dergisine; bilginin yayıldıkça büyümesine yaptığı katkıdan dolayı hem teşekkürler, hem de yayın hayatında uzun soluklu olması dileklerimle…


.

25 Mart 2010 Perşembe

Bitki Besleme Dersi Uygulama Notları 1. Bölüm

Bitki Besleme dersi kapsamında 14 haftalık olarak hazırlanan ve her yıl her yıl güncellenen bu uygulama ders notları esas itibariyle eğerli hocalarımız Prof. Dr. Burhan KACAR ve Prof.Dr. Vahap KATKAT’ın yazmış olduğu Bitki Besleme kitabı, Prof. Dr. Burhan KACAR Toprak Analizleri kitabı, Ali İNAL ve Prof. Dr. Burhan KACAR ‘ın Bitki Analizleri kitabından temel alınarak hazırlanmıştır.

2009–2010 Bahar Dönemi Bitki Besleme Uygulama ders notları içeriği aşağıdaki gibidir;

1. Bazı Toprak Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Verimlilik İlişkileri
2. Toprakta Tuz (%) ve Verimlilik İlişkisi
3.Toprakta Kireç (%) ve Verimlilik İlişkisi
4.Toprakta Organik Madde (%) ve Verimlilik İlişkisi
5. Toprak Bünyesi ve Verimlilik İlişkisi
6. Toprak KDK’sı ve Verimlilik İlişkisi
7. Toprak Örneklerinin alınması ve Analize Hazırlanması
8. Toprakta Toplam (Total) Azot Analizi
9. Toprakta Bitkiye Yarayışlı Fosfor Analizi
10. Kolorimetre – Spektrofotometre
11. Toprak Örneklerinde K, Ca, Na ve Mg Tayin Yöntemi
12. Toprakta Mikro Besin Elementleri Analizi (Fe, Zn, Mn, Cu)
13. Bitki Örneklenmesi
14. Kuru Madde Analizi
15. Bitki Örneklerin Yakılması

Düşünce ve yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Konuların detaylandırılması, yeni konuların ilave edilmesi, gereksizlerin çıkarılması, dil ve anlatım gibi noktalarda geri bildirimleriniz yeni notların daha iyi hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle katkı ve önerileriniz memnuniyetle kabul edilecektir.

Aşağıdaki adresten Bitki Besleme Uygulama Ders Notlarını 1. Bölümü temin edebilirsiniz.

http://www.box.net/shared/if89it88zs

Lütfen alıntı yaptığınız kaynakları çalışmalarınızda belirtiniz.

0 YORUMUNUZ İÇİN TIKLAYIN:

Yorum Gönder

YORUMLARINIZ İÇİN BİRKAÇ RİCA..
* Lütfen yorumlarınız fikir alış verişi ve paylaşım temelli olsun
* Yazılan yazılar ve yorumlar kendi fikirlerinize uygun olmayan düşünceleri ifade ediyor olabilir, olması çok doğaldır (yorumlar zaten bunun için vardır), ancak bu durumun kimseye kişilik haklarına saldırı, nefret uyandırma veya etiketleme yapma hakkını vermediğini lütfen unutmayınız.
* Düşüncelerinizi ifade ederken, lütfen düzgün bir Türkçe ile ve nezaket çerçevesinde kalınız.
Yorumlarınızda lütfen kendinizi tanıtmaktan çekinmeyiniz, ancak adres, telefon gibi özel bilgilerinizi de yazmayınız.
* Son olarak, blog sahibi yorumları yayınlamama hakkını saklı tutuğunu lütfen anımsayınız.

ZORUNLU AÇIKLAMA
Bu bir kişisel blogtur. Açıklanan, ileri sürülen fikirler, düşünceler üyesi olduğum herhangi bir kurumun, kuruluşun, onların yöneticileri ve personelinin politika ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece burada aktarılan tüm materyallerin tamamı veya bir kısmı kaynak belirtilmek koşulu ile kullanılabilir, yeniden basılabilir.

MANDATORY DISCLOSURE
This is a personal blog. The opinions and the views expressed herein do not necessarily reflect those of any institutions, society and organizations, its administration, staff or members. Unless otherwise noted, all materials may be quoted or re-published in full, with attribution to the author.