BİLİM, FELSEFE VE AÇIK BİLİM DERGİSİ...


Hiç düşündünüz mü insanlar neden bilim dergileri okumak ister?

Bilimi yaşamada, bilimin hayatımız içinde anlamlı bir yer tutmasında felsefenin nasıl bir yeri vardır?

Bilim ve felsefe; iki ağır ve üzerinde halen yoğun tartışmaların sürdüğü alan. Gözlenen o ki; ne bilim felsefesiz ne de felsefe bilimi dışlayarak var olabiliyor. Genellikle, okuyucular bilimsel ya da felsefi bir yazıya başladıktan sonra, çoğu kez her ikisinde de kullanılan dilin ağırlığından; ifadelerin karmaşıklığından, konuların derinliğinden, bazen de uzunluğundan sıkılarak okumaktan vazgeçer.

Böylelikle bilim ve felsefenin günlük hayatımızı kolaylaştırabilecek, değiştirebilecek, kararlarımızı etkileyebilecek hazinelerini görmezden gelme tehlikesi ile karşılaşmış oluruz.

Bilim ve felsefeyi gündelik yaşantımız ile anlamlı bir ilişki içinde hayatımızda var edemez isek; her iki konuya da ön yargılı bir biçimde uzak kalmış oluruz. Bu noktada bilim biraz daha şansı görünmekte, çünkü popüler bilim dergileri; bilimi değişik yönleri ile ele alırken aslında bilimi günlük hayatımızda var etme yönünde önemli bir işleve sahiptir.

Belki de öncelikle başlanması gereken nokta; felsefi bir duyarlılığa sahip olmaya çalışmaktır. Bu da bilim dergileri okuyarak, bu dergilerdeki farklı konulara ait yazılarda nasıl araştırıldığını görerek, farklı düşüncelerin nasıl sınandıklarını gözleyerek sağlanabilir. Düşünme, nedenini sorgulama, merak, araştırma, eleştirel yaklaşım, gerçeği bulma düşüncesi işte bilim dergilerinin sağlayabileceği birkaç kazanım.

Okuyucular, okuduklarının kendilerinde, konunun tarihi, neden dolayı yapıldığı, sosyal ve kültürel yansımaları, toplumsal etkileri gibi sorular düşünüyorsa gündelik hayatta bilim ve felsefe ile iletişime geçilmiş demektir.

Felsefi bir duyarlılıkta hazırlanmış, keyifli bilim yazıları okumak isterseniz, benim de yeni yeni keşfettiğim, internet üzerinden yayın yapan Açık Bilim dergisini önerebilirim.

Yoğun bir emek, bolca çalışma, oldukça zaman harcanarak hazırlanmış olduğu açık olan, Açık Bilim Dergisine yanda verilen dergi logosunun üzerinden ulaşabilirsiniz.

Her geçen gün bilim sayesinde yeni bir şeyler öğrendiğimiz dünyamızı anlamaya, açıklamaya çalışan evrensel bilgiler verdiği gibi, aynı zamanda bilimin gündelik hayatımıza yansıması olan teknolojinin sosyal ve toplumsal boyutlarını da inceleyen Açık Bilim dergisine; bilginin yayıldıkça büyümesine yaptığı katkıdan dolayı hem teşekkürler, hem de yayın hayatında uzun soluklu olması dileklerimle…


.

28 Ocak 2010 Perşembe

Gübreleme Ders Notları

Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme dersleri kapsamında, 2003-2006 yılları arasında Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksek Okulu, Seracılık ve Peyzaj Programlarına vermiş olduğum Gübreleme Dersine ait notları sizlerle paylaşmak istedim.

Temel seviyede ve içerikleri daha kısa tutularak hazırlanan notlar daha çok pratikte kullanılacak şekilde örneklerle desteklenerek derlenmiştir.

1.Temel Kavramlar

2.Bitki Gelişimini Etkileyen Etmenler
2.1.Genetik etmenler
2.2.Çevresel etmenler
2.2.1. Sıcaklık
2.2.2. Nem durumu
2.2.3. Işık enerjisi
2.2.4. Atmosferin bileşimi
2.2.5. Toprak reaksiyonu
2.2.6. Biyolojik etmenler
2.2.7. Bitki besin elementlerinin durumu

3.Bitki Gelişimi İçin Mutlak Gerekli Besin Elementleri
3.1.Bugünkü Bilgilerimize Göre Kriterlere Uygun Mutlak Gerekli Besin Elementleri
3.2.Bitki Besin Elementleri Makro Elementler Ve Mikro Elementler
3.3.Biyokimyasal Reaksiyonlardaki Rolleri-Fizyolojik Fonksiyonlarına göre Sınıflama
3.4.Bitki Besin Elementlerinin Bitkilerdeki Genel Görevleri
3.5.Bitkilerin Besin Element İçeriklerine Etki Eden Faktörler
3.6.Bitkilerde Besin Element Noksanlıklarına ait Belirtiler

4.Gübreler ve Gübreleme
4.1.Gübrelerin sınıflandırılması
4.2.Organik Gübreler
4.3.Kimyasal Gübreler
4.4.Gübreleme ile ilgili temel sorunlar
4.5.Kimyasal Gübre Uygulamaları


İçeriği aktarılan ders notlarının tamamına ulaşabileceğiniz bağlantı aşağıda verilmiştir. Bu bağlantı ile notları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

http://www.box.net/shared/2kqijl4x5d

Düşünce ve yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Konuların detaylandırılması, yeni konuların ilave edilmesi, gereksizlerin çıkarılması, dil ve anlatım gibi noktalarda geri bildirimleriniz yeni notların daha iyi hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle katkı ve önerileriniz memnuniyetle kabul edilecektir.

Lütfen alıntı yaptığınız kaynakları çalışmalarınızda belirtmeyi unutmayınız.

0 YORUMUNUZ İÇİN TIKLAYIN:

Yorum Gönder

YORUMLARINIZ İÇİN BİRKAÇ RİCA..
* Lütfen yorumlarınız fikir alış verişi ve paylaşım temelli olsun
* Yazılan yazılar ve yorumlar kendi fikirlerinize uygun olmayan düşünceleri ifade ediyor olabilir, olması çok doğaldır (yorumlar zaten bunun için vardır), ancak bu durumun kimseye kişilik haklarına saldırı, nefret uyandırma veya etiketleme yapma hakkını vermediğini lütfen unutmayınız.
* Düşüncelerinizi ifade ederken, lütfen düzgün bir Türkçe ile ve nezaket çerçevesinde kalınız.
Yorumlarınızda lütfen kendinizi tanıtmaktan çekinmeyiniz, ancak adres, telefon gibi özel bilgilerinizi de yazmayınız.
* Son olarak, blog sahibi yorumları yayınlamama hakkını saklı tutuğunu lütfen anımsayınız.

ZORUNLU AÇIKLAMA
Bu bir kişisel blogtur. Açıklanan, ileri sürülen fikirler, düşünceler üyesi olduğum herhangi bir kurumun, kuruluşun, onların yöneticileri ve personelinin politika ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece burada aktarılan tüm materyallerin tamamı veya bir kısmı kaynak belirtilmek koşulu ile kullanılabilir, yeniden basılabilir.

MANDATORY DISCLOSURE
This is a personal blog. The opinions and the views expressed herein do not necessarily reflect those of any institutions, society and organizations, its administration, staff or members. Unless otherwise noted, all materials may be quoted or re-published in full, with attribution to the author.